Konferenca Ndërkombëtare

MEU Kosova

MUN Kosova

National News

Programs

Education

Latest Post

Këtu ka zgjidhje! Qendro!

Video në kuadër të projektit “Riintegrimi i qëndrueshëm i të kthyerve dhe parandalimi i migrimit të qytetarëve në Pejë, Skenderaj dhe Drenas”, projekt i cili mbështet nga DIMAK/ GIZ. https://www.youtube.com/watch?v=MiK5Fcc2UYI    

Në Skenderaj iCHAT ndanë Certifikatat

iCHAT ka bërë shperndarjen e Certifikatave në komunën e Skenderajit për trajnimin dhe konsulencen në fushën e ndërmarrësisë ( Ndërmarrësi, Biznes plan dhe marketing) për personat në nevojë, në kuadër të projektit...

Page 1 of 6 1 2 6