Tag: Promovimi i sektorit minerar dhe ndikimi i tij në aspektin ekonomik