iCHAT ndanë mirënjohje për Sekretarin e Përgjithshëm të Kovendit

Më datë 11.03.2016 Drejtori Ekzekutiv: Besmir Kokollari së bashku me përfaqësues nga iCHAT takuan Sekretarin e Përgjithshën të Kuvendit të Republikës së Kosovës Z. Ismet Krasniqi. Në takim u diskuta për bashkëpunimet e ardhshme si dhe për rezultatet e Konferencës së Parë Nërkombëtare Modeli i Bashkimit Evropian Kosva 2016, e mabjtur ditë më parë në Kosovë. Në fund të takimit Sekretari të Kuvendit të Republikës së Kosovës ju nda një mirënjohje për bashkëpunimin, profesionalizmin dhe korrektësinë e treguar në organizimin e Konferencës së Parë Ndërkombëtare Modeli i Bashkimit Evropian Kosova 2016.