Këtu ka zgjidhje! Qendro!

Video në kuadër të projektit “Riintegrimi i qëndrueshëm i të kthyerve dhe parandalimi i migrimit të qytetarëve në Pejë, Skenderaj dhe Drenas”, projekt i cili mbështet nga DIMAK/ GIZ.