Konferenca Ndërkombëtare: Kosova International Model United Nations

MUN 1 MUN 2

 

Instituti Cilësor për Hulumtime, Analiza dhe Trajnime, organizon edicionin e dytë të Kosova International Model United Nations 2017.

Aplikimi është i hapur për të gjithë të rinjtë e interesuar të mësojnë rreth proceseve legjislative të OKB-së.

Eksperiencë unike, mundësi për të njohur njerëz të rinjë, për të qenë përfaqësues shtetëror të vendeve të ndryshme të botës anëtare të OKB-së, e mbi të gjitha të promovojmë vendin tonë Kosovën meqenëse një nga komitetet që do të simulohet do të jetë UNESO dhe tema do të jetë “Anëtarësimi i Kosovës në UNESCO”.

iCHAT ju fton të aplikoni në KIMUN dhe t’i bashkoheni 100 të rinjëve ndërkombëtar për të simuluar Organizaten e Kombeve te Bashkuara.

Apliko:
https://docs.google.com/forms/d/1GM4bsQgexDweyGL3wffUjWdKzr1iS_N4fjPbVzOTDAY/viewform?edit_requested=true