iCHAT takoi Grupin e Grave Deputete në Parlamentin e Republikës së Kosoves

 ggd 1  1.2.111 G 1.1 g 3.. GGD 1.111 GGD 1.333 ggd 2. ggd 4.. ggd 5.

Instituti Cilësor për Hulumtime, Analiza dhe Trajnime iCHAT, sot ka realizuar një vizitë në Parlamentin e Republikës së Kosovës, me çrast zhvilluam takim me Grupin e Grave Deputete të përfaqësuara nga Kryetarja Blerta Deliu.

Qëllimi i vizitës ishte të shqyrtohen mundësitë e bashkëpunimit të ndërsjellë në fusha të ndryshme e me theks të veçantë, në mbrojtjen e të drejtave të grave si dhe fuqizimin e rolit të tyre në proceset vendimmarrëse, si një faktor mjaft i rëndësishëm në shoqërinë tonë.

Gjatë këtij takimi Drejtori Ekzekutiv – iCHAT: Besmir Kokollari njoftoi Grupin e Grave Deputete të Parlamentit të Republikës së Kosovës për aktivitetet e institutit iCHAT.

06.02.2017 Prishtinë