Përfaqësues nga iCHAT takuan zëvendësministrin e Ministrisë së Integrimit Evropian

Më datë 14.03.2016 Drejtori Ekzekutiv: Besmir Kokollari së bashku me përfaqësues nga iCHAT: Koordinatoren e Zyrës Albanë Hoti, Sekretarin Arianit Jashari dhe Menagjeren: Valëza Mjeku takuan Zëvendësministrin e Ministrisë së Integrimit Evropian të Republikës së Kosovës, Z. Ramadan Ilazi. Në takim u diskuta për bashkëpunimet e ardhshme si dhe për rezultatet e Konferencës së Parë Nërkombëtare Modeli i Bashkimit Evropian Kosva 2016, e mabjtur ditë më parë në Kosovë. Në fund të takimit Zëvendësministrit Z. Ramadan Ilazi ju nda një mirënjohje për bashkëpunimin, profesionalizmin dhe korrektësinë e treguar në organizimin e Konferencës së Parë Ndërkombëtare Modeli i Bashkimit Evropian Kosova 2016. Njëherit Zëvendësministri Z. Ilazi përgëzoi iCHAT për organizimin dhe vlerësoi lartë iniciativën për organizimin e një konference shumë të rëndësishme në Kosovë.

1IMG_2786

1.1

1.2

1.2.2

1.3

1.3.1

2.1