Edicioni i tretë i Konferencës Ndërkombëtare Modeli i Kombeve të Bashkuara

  Sot filloi punimet Konferenca Ndërkombëtare Modeli i Kombeve të Bashkuara në Kosovë e cila po mbahet në Universitetin e Prishtinës - Fakultetin Filozofik. Kjo...

MEU Kosova

MUN Kosova

Pasqyrat Financiare

Sulmi ndaj Kuvendit shkatërrim i themeleve të shtetit

         Sulmi ndaj Kuvendit shkatërrim i themeleve të shtetit  Reflektim nga : Instituti Cilësor për Hulumtime Analiza dhe Trajnime, Nisma për Aktivizim , ACCESS  Shpërthimi...

Diversitetit Kulturor dhe Integrimi Social i Komuniteteve

Instituti Cilësor për Hulumtime, Analiza dhe Trajnime ka zhvilluar aktivitetet promovuese në kuadër të projektit "Diversiteti Kulturor dhe Integrimi Social i Komuniteteve", projekt ky...

Takimi me Ministrin e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë Z. Arsim Bajrami

 Sot më 16.03.2016, Drejtori Ekzekutiv : Ma.sc.  Besmir Kokollari, Koordinatorja e Zyres në iCHAT : Albanë Hoti, takuan Ministrin e Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë,...