Edicioni i tretë i Konferencës Ndërkombëtare Modeli i Kombeve të Bashkuara

  Sot filloi punimet Konferenca Ndërkombëtare Modeli i Kombeve të Bashkuara në Kosovë e cila po mbahet në Universitetin e Prishtinës - Fakultetin Filozofik. Kjo...

MEU Kosova

MUN Kosova

Pasqyrat Financiare

Diversitetit Kulturor dhe Integrimi Social i Komuniteteve

Instituti Cilësor për Hulumtime, Analiza dhe Trajnime ka zhvilluar aktivitetet promovuese në kuadër të projektit "Diversiteti Kulturor dhe Integrimi Social i Komuniteteve", projekt ky...

Raporti me apsqyra financiare 2014

Pasqyrat Financiare: Instituti Cilësor për Hulumtime, Analiza dhe Trajnime Publikuar më 30 mars 2015  Raporti-me-pasqyra-financiare-2014

iCHAT dorëzon zyrtarisht në Ministrin e Arsimit Shkences dhe teknologjisë Platformen e Masave Preventive...

          Instituti Cilësor për Hulumtime, Analiza dhe Trajnime, me mbështetjen e Ministrisë së Arsimit Shkencës dhe Teknologjisë, sot në konferencë ka publikuar...